Rate this post
НС Прие промените за удължаване на срокът до 30.06.2020 г. за подаване на годишните декларации за 2019 г.

Във връзка пандемията заради корона вирус и с обявеното извънредно положение в България, днес депутатите гласуваха в Народното Събрание промените за удължаване срока за подаване на декларациите по чл.92 от ЗКПО за дължимите данъци и тяхното заплащане до 30.06.2020 г.

В същия срок до 30.06.2020 г. следва да се подадат и декларациите за неактивност по чл.38 от  Закона за счетоводството.

Освен срокът по чл. 92 от ЗКПО се прие и удължаване на срокът за подаване на декларациите от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговски закон, в т.ч Еднолични търговци до 30.06.2020 г., като се запазва и правото за ползване на отстъпка при деклариране и заплащане на дължимите данъци в срок до 31.05.2020 г. Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци остава непроменен и следва да подадат декларацията си в срок до 30.04.2020 г. 

С промените се прие и удължаване на срокът за подаване на ГФО в Търговски регистър до 30.09.2020 г.

Прочетете нашите полезни съвети при избор на счетоводни услуги.