Skip to main content Skip to search

Данъчни услуги и консултации

Данъчни услуги от счетоводна къща Ес Джи Акаунтинг Сървисис

Данъчни услуги и консултации

Независимо от вида и размера на Вашия бизнес, данъчните ефекти оказват значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение. Ние можем да бъдем полезни при консултирането, преди да вземем важно решение за Вашия бизнес и преди ефектите да станат фактически. Ние разбираме важността и непрекъснато наблюдаваме всички законови промени, за да бъдем максимално полезни при данъчните съвети.

Независимо от вида и размера си, всеки бизнес има нужда както от счетоводни услуги, така и от данъчни услуги и консултации. Адекватните данъчни услуги и консултации ще Ви помогнат да управлявате фирмата си по такъв начин, че да не нарушавате изискванията на законодателството, да не търпите глоби и наказания и да бъдете спокойни при всякакви проверки от различните институции.

Данъчни услуги и консултации 1

Данъчни услуги и консултации

В Ес Джи Акаунтинг Сървисис данъчни услуги и консултации можете да получите по отношение на различни данъци, дължими на държавата от физическо или юридическо лице. Ето какво можем да Ви предложим като данъчни услуги и консултации:

  • Данъчни услуги и консултации по ЗДДС. Ще имате нужда от тях по отношение на правилното изчисляване и внасяне на данъка върху добавената стойност (ДДС).
  • Данъчни услуги и консултации по ЗКПО. Те ще Ви помогнат да водите фирмата си изрядно според всички изисквания за корпоративното подоходно облагане.
  • Данъчни услуги и консултации по ЗДДФЛ. Така ще бъдете в течение с последните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, да ги изчислявате и внасяте правилно.
  • Данъчни услуги и консултации по СИДДО. Нашите специалисти следят изкъсо Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане и можете да разчитате на тяхната компетенция, за да си спестите неприятности и излишни плащания.
  • Данъчни услуги и консултации по КТ. Доброто познаване на Кодекса на труда ще ви позволи да имате законово изрядни отношения със своите служители
  • Данъчни услуги и консултации по Кодекса за социално осигуряване. Можем да Ви помогнем да изчислите коректно осигурителните доходи и възнагражденията на ваши служители, както и да попълните правилно необходимата документация.
  • Данъчни услуги и консултации за издаване на осигурителни удостоверения, които могат да послужат при изчисляване на пенсии и обезщетения както за България, така и за чужбина.
  • Данъчни услуги и консултации по отношение на валутното законодателство. Те ще ви позволят да декларирате правилно сделките си пред БНБ, както и да представите статистическа информация за платежния баланс.
  • Данъчни услуги и консултации по отношение на преобразувания и придобивания.
Данъчни услуги и консултации 2

Данъчни услуги и консултации – SG Accounting Services

Когато се обърнете към Ес Джи Акаунтинг Сървисис, ще получите не само счетоводни услуги, а и качествени данъчни услуги и консултации. Ние следим постоянно промените във всички данъчни законодателства, за да бъдем максимално адекватни и да Ви предоставяме правилни и полезни за Вашия бизнес данъчни услуги и консултации. Освен насоки и съвети как да съобразите нуждите на бизнеса Ви с изискванията на актуалното законодателство, при нас ще получите и данъчни услуги и консултации по отношение на документацията, която трябва да притежавате, начинът, по който да я получите или попълните, както и местата, където да внесете съответните документи.

Тъй като имаме дълъг опит в осигуряването на данъчни услуги и консултации, искаме да Ви дадем един изключително важен съвет. Препоръчваме Ви да потърсите нашите данъчни услуги и консултации, преди да вземете важно решение за своя бизнес и преди да го приведете в действие. След това ефектите от данъчното законодателство стават фактически и често е невъзможно да избегнете неблагоприятните последствия за бизнеса си.

Но евентуалните подводни камъни не бива да Ви тревожат, тъй като специалистите на Ес Джи Акаунтинг Сървисис са готови по всяко време да Ви осигурят адекватни и точни данъчни услуги и консултации.

Разгледайте още счетоводни услуги!