Skip to main content Skip to search

Цени на счетоводни услуги

Цени на счетоводни услуги в София

Цените за счетоводно обслужване са специфични за всяко дружество и могат да варират според обема на документите и сложността на дейността на дружеството, както и броя на персонала и допълнителните услуги, от които даден клиент се нуждае. В Ес Джи Акаунтинг Сървисис изготвяме индивидуална оферта за всеки клиент, съобразена с нуждите и обема на работа на дружеството. За да изготвим най-подходящата за Вас оферта, моля, изпратете запитване за оферта или се свържете с нас, за да обсъдим подробно Вашите нужди.

Базови цени за счетоводни услуги на фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 

  
 
Годишно приключване е включено в цената;
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената
Фактуриране е включено в цената
Онлайн банкиране е включено в цената

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С УСЛУГИ

цени
от159,00
лева на месец
Годишно приключване е включено в цената; : Брой счетоводни документи до 30
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената : Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената : Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената : Брой Фискални устройства до 1

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ТЪРГОВИЯ

цени
от239,00
лева на месец
Годишно приключване е включено в цената; : Брой счетоводни документи до 30
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената : Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената : Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената : Брой Фискални устройства до 1

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО

цени
от339,00
лева на месец
Годишно приключване е включено в цената; : Брой счетоводни документи до 30
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената : Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената : Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената : Брой Фискални устройства до 1

Базови цени за счетоводни услуги на фирми, регистрирани по ЗДДС

 

  
 
Годишно приключване е включено в цената;
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената
Фактуриране е включено в цената
Онлайн банкиране е включено в цената

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С УСЛУГИ

цени
от269,00
лева на месец
Годишно приключване е включено в цената; : Брой счетоводни документи до 20
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената : Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената : Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената : Брой Фискални устройства до 1

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ТЪРГОВИЯ

цени
от322,00
лева на месец
Годишно приключване е включено в цената; : Брой счетоводни документи до 20
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената : Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената : Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената : Брой Фискални устройства до 1

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО

цени
от442,00
лева на месец
Годишно приключване е включено в цената; : Брой счетоводни документи до 20
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената : Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената : Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената : Брой Фискални устройства до 1

Допълнителни такси и услуги

 • Регистрация на фирма – 250,00 лв*;
 • Регистрация на новорегистрирана фирма по ЗДДС – 100,00 лв;
 • Подаване на декларация за неактивност – 80,00 лв;
 • Осчетоводяване на стари периоди – 50% от стойността на договорения хонорар;
 • Администрация на персонал – 17,00 лв на човек;
 • Подготовка на документи за кредит/лизинг – 80,00 лв;
 • Счетоводни консултации – 80,00 лв/час;
 • Предоставяне на административен адрес – 80,00 лв/месец;

Допълнителни пояснения

 • Посочените цени са без включен ДДС;
 • Ес Джи Акаунтинг Сървисис ООД е дружество, регистрирано по ЗДДС и следва да начисли 20% ДДС към посочените цени.
 • Цените биха могли да варират и да се различават от горепосочените в зависимост от допълнителни изисквания от страна на клиента, от спецификата на отчитане дейността на дружеството, както и при други определящи фактори.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация в НАП са включени в месечната такса за пълно счетоводно обслужване и не се заплащат допълнително.
 • Съставяне и обявяване на Годишен финансов отчет в ТР е включено в месечната такса за пълно счетоводно обслужване и не се заплаща допълнително. Държавната такса към Агенция по вписванията се заплаща отделно.
 • Счетоводен документ е всяка приходна фактура, разходна фактура, банково извлечение;
 • Служител е всяко лице, което е наето по трудови правоотношения;
 • *Стойността на регистрация на фирма е валидна при регистрация на дружество, чийто собственик на капитала и управител са български граждани и/или български юридически лица. В случай на участие в дружеството на чуждестранни физически и/или юридически лица, стойността се договаря индивидуално.

 Счетоводни услуги цени

Счетоводни услуги цени 1

Счетоводни услуги цени

 

Имате нужда от счетоводни услуги, но се притеснявате, че те ще ви излязат доста солено от финансова гледна точка? В такъв случай вижте нашите съвети във връзка с аспекта „счетоводни услуги цени“. Те ще ви помогнат да се ориентирате в морето от оферти за счетоводни услуги цени на пазара и в крайна сметка да изберете най-подходящата такава за вашите нужди и изисквания. В следващите редове ще ви представим основните фактори, влияещи върху формирането на счетоводни услуги цени, както и стъпките, които трябва да извървите, за да направите правилния избор.

Факторите, влияещи върху формирането на счетоводни услуги цени

Няколко са факторите, които ще окажат влияние върху формирането на счетоводни услуги цени за вашата фирма. Сред въпросните фактори са типът на конкретните услуги, от които имате нужда, обемът на работа, пазарните тенденции, както и качеството на предоставяните счетоводни услуги. Ето какво трябва да знаете:

 • счетоводни услуги цени: тип на услугите – съвсем естествено заплащаните от вас счетоводни услуги цени ще зависят на първо място от типа на услугите, от които имате нужда. В зависимост от изискванията на вашия бизнес, бихте могли да заложите на пълно счетоводно обслужване или само на отделни услуги – счетоводни и данъчни услуги, ТРЗ, регистрация на фирма, одит и юридически услуги, и т.н.
 • счетоводни услуги цени: обем на работа – колкото по-голям е вашият бизнес, толкова повече ще се увеличи извършваният обем на работа от съответната счетоводна къща. Това несъмнено ще се отрази осезаемо върху аспекта „счетоводни услуги цени“. Надеждните фирми в бранша описват подробно на сайтовете си вариациите на своите счетоводни услуги цени в зависимост от този критерий. Препоръчваме ви да прегледате въпросните оферти за счетоводни услуги цени, за да имате представа колко би ви се наложило да платите.
 • счетоводни услуги цени: пазарни тенденции – няма как аспектът „счетоводни услуги цени“ да не се движи съобразно пазарните тенденции в бранша. Хубаво би било да потърсите офертите за счетоводни услуги цени на колкото е възможно повече счетоводни къщи. По този начин ще бъдете наясно с въпросните пазарни тенденции и веднага ще забележите, ако дадена фирма се опитва изкуствено да надува своите счетоводни услуги цени.
 • счетоводни услуги цени: качество на услугите – бъдете сигурни, че аспектът „счетоводни услуги цени“ е свързан с качеството на самите счетоводни услуги. Така че не би била добра идеята да залагате на къща, която ви предлага съмнително ниски счетоводни услуги цени, не отговарящи на конкурентната логика. Твърде е възможно съответните счетоводни услуги цени да означават ниско качество на услугите, което да доведе до неприятни щети за вашия бизнес.

Стъпките към правилния избор по фактора „счетоводни услуги цени“

 

Счетоводни услуги цени: Формулирайте вашите нужди

Счетоводни услуги цени 2

Счетоводни услуги цени -Заповядайте при нас!

Преди да започнете да търсите подходяща агенция по отношение на аспекта „счетоводни услуги цени“, формулирайте вашите нужди и изисквания. Пълно счетоводно обслужване ли ви е необходимо или само по-конкретни и специфични услуги? Кои са въпросните конкретни и специфични услуги и за какъв период от време смятате да ги използвате? Когато си отговорите на тези въпроси, можете да се ориентирате доста по-добре във връзка с предстоящия избор по фактора „счетоводни услуги цени“.

Счетоводни услуги цени: Направете проучване на пазара

Проучването на пазара ще ви помогне да откриете възможно най-изгодните за вас оферти по отношение на фактора „счетоводни услуги цени“. Важно е когато преглеждате офертите за счетоводни услуги цени на дадена къща, да проверите и в Търговския регистър, за да сте сигурни, че въпросната къща наистина съществува и дейността й е легитимна. Също така би било мъдро да потърсите информация за служителите, тяхното образование, опит и професионални умения.

Счетоводни услуги цени: Потърсете обективни мнения

 Потърсете обективни мнения, които да ви помогнат да прецените дали съответната счетоводна къща е надеждна и наистина си заслужава да заложите на предлаганите от нея оферти за счетоводни услуги цени. Такива биха били мненията на нейни настоящи или бивши клиенти. Можете да ги откриете на най-различни места в мрежата – на официалния сайт на компанията, в социални мрежи, както и в специализирани форуми.

Счетоводни услуги цени: Направете среща с екипа на счетоводната къща

След като сте открили достатъчно информация за съответната счетоводна къща, е важно да направите и предварителна среща с нейни служители. Среща, на която можете да зададете съществуващите в съзнанието ви въпроси и неясноти, както и да се запознаете по-подробно с предлаганите счетоводни услуги цени и други аспекти на евентуалното ви партньорство. Възползвайте се от срещата, за да прецените кои точно услуги или пакети на счетоводната къща биха ви вършили най-добра работа и как да сключите максимално изгодна за вас сделка по отношение на аспекта „счетоводни услуги цени“.

Счетоводни услуги цени: Разгледайте внимателно договора

Когато вие и счетоводната къща вече сте се договорили относно счетоводни услуги цени и всички други условия, се пристъпва към сключване на договора. Съветваме ви да разгледате внимателно въпросния договор и да не бързате да го подписвате. Особено трябва да внимавате за начисление на допълнителни такси към стандартните счетоводни услуги цени, скрити капани и методи за избягване от отговорност. Помнете, че е нужно да бъдат ясно и подробно разписани задълженията на двете страни, както и сроковете за изпълнение на тези задължения. Ако в договора са налице редове, които ви се струват съмнителни или ви притесняват, не се колебайте да се посъветвате с юрист.

Счетоводни услуги цени от Ес Джи Акаунтинг Сървисис ЕООД

Счетоводни услуги цени 3

Счетоводни услуги цени от SG Accounting Services

 

Ес Джи Акаунтинг Сървисис ЕООД е счетоводна къща, предлагаща професионални счетоводни услуги за микро и малки предприятия. Нашият млад и амбициозен екип винаги се опитва да предложи най-релевантните счетоводни услуги съобразно изискванията на клиента и спецификите на неговия бизнес. Можете да разчитате на нас за пълно счетоводно обслужване, представителство пред държавните институции, съдействие при регистрация на фирми и т.н.

Офертите за счетоводни услуги цени на Ес Джи Акаунтинг Сървисис ЕООД са съобразени с тенденциите на българския пазар, както и с финансовите възможности на малките и микро предприятията у нас. След като се запознаем с вашия бизнес и услугите, които трябва да му бъдат предоставени, ще изготвим индивидуална оферта за счетоводни услуги цени, отговаряща напълно на интересите ви.

Поискайте оферта за счетоводни услуги цени от  Ес Джи Акаунтинг Сървисис

Ако желаете да получите индивидуална оферта за счетоводни услуги цени от Ес Джи Акаунтинг Сървисис, ни изпратете запитване през наличната на сайта ни контактна форма. В случай, че предпочитате директния контакт, използвайте телефон +359 878 909 419 или +359 878 838 395, имейл office@sgas.bg или пък заповядайте в нашия офис на адрес: София, бул. „Цар Борис III“ № 227, ет.1, офис 1. Нека заедно извървим пътя към успеха!

Счетоводни услуги цени
Факторите, влияещи върху формирането на счетоводни услуги цени
Счетоводни услуги цени: Формулирайте вашите нужди
Счетоводни услуги цени: Направете проучване на пазара
Счетоводни услуги цени: Потърсете обективни мнения
Счетоводни услуги цени: Направете среща с екипа на счетоводната къща
Счетоводни услуги цени: Разгледайте внимателно договора
Счетоводни услуги цени от Ес Джи Акаунтинг Сървисис ЕООД
Поискайте оферта за счетоводни услуги цени от  Ес Джи Акаунтинг Сървисис