Skip to main content Skip to search

Регистрация на фирми в София

Регистрация на фирми в София

Регистрация на фирма в София

Ако сте решили да започнете свой собствен бизнес и се нуждаете от регистрация на фирма, може да се доверите на нашите услуги. Екипът ни ще се погрижи за избора на подходяща правна форма и подготовката на всички необходими документи и процедури за регистрация на фирма в София.

Съдействие и консултации при стартиране на бизнес

Освен за първоначалната регистрация на фирма за стартирането на Вашето ново бизнес начинание, ние ще се погрижим и за всички счетоводни и данъчни аспекти, които Ви очакват по пътя към Вашия успех и ще сме до Вас през цялото време.

За да стартирате или да развивате собствен бизнес, е необходимо преди всичко останало да пристъпите към регистрация на фирми. Фирмите, които притежавате, могат да бъдат една или няколко, в зависимост от Вашите нужди, идеи и удобство по отношение на дейностите, които извършвате.

Регистрация на фирми в София 1

Регистрация на фирми в София

В Ес Джи Акаунтинг Сървисис можем да Ви предложим пълно съдействие при регистрация на фирми. Имаме дългогодишен опит, който с удоволствие ще Ви предоставим, за да стартирате бързо и лесно новата си фирма. Ето какви услуги по регистрация на фирми можете да използвате при нас.

Консултации при регистрация на фирми

Консултациите за регистрация на фирми включват няколко основни въпроса, по които трябва да вземете решения, преди да предприемете регистрацията:

  • Избор на подходяща правна форма. Има няколко правни форми, между които можете да избирате при регистрация на фирми. Всяка от тях има своите предимства и недостатъци, които е добре да знаете, преди да решите как точно да регистрирате своята.
  • Определяне на размера на първоначалния капитал. При регистрация на фирми собствениците създават фирмата на базата на първоначален капитал, който гарантира стартирането на бизнеса. Има определени от закона минимуми, които трябва да бъдат спазени, а ние ще Ви помогнем да прецените какъв да бъде конкретният стартов капитал, подходящ при Вашата регистрация на фирми.
  • Проверка на избраното от Вас име. Всяка една новосъздадена фирма трябва да има уникално име, каквото все още не е регистрирано. Когато пристъпвате към регистрация на фирми, ние можем да проверим дали избраното от Вас име е свободно, или ще се наложи да измислите друго.
  • Регистрация на фирми по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Ще Ви помогнем да научите какви са предимствата и недостатъците на регистрацията по ЗДДС, както и в кои случаи е задължително да имате такава регистрация.
  • Избор на банка при регистрация на фирми. За да се извърши регистрация на фирми, трябва да разполагате с набирателна сметка в банка. Ние можем да Ви консултираме коя банка би била подходяща за Вашите нужди както при регистрация на фирми, така и при последващо обслужване на бизнеса Ви.
  • Първоначална счетоводна консултация. Ако не сте наясно с необходимите счетоводни услуги при стартирането на бизнеса Ви, нашите специалисти могат да отговорят на всичките Ви въпроси.
  • Първоначална данъчна и осигурителна консултация. Със стартирането на дейността Ви стартират и различни задължения за деклариране и заплащане на данъци и осигуровки. Можете да разчитате на подобна консултация, преди да пристъпите към регистрация на фирми.
  • Първоначална консултация по трудови правоотношения. След успешната регистрация на фирми ще е добре да бъдете запознати и с условията, при които можете да наемате работници и служители.

Регистрация на фирми в Търговския регистър

Регистрация на фирми в София 2

Регистрация на фирми в София – SG Accounting Services

За да се извърши регистрация на фирми в Търговския регистър, е необходимо да се подготвят и подадат конкретен набор от документи. Нашите специалисти могат да изпълнят изцяло тази услуга, като се съобразят с Вашите изисквания и нужди.

Регистрация на фирми по ЗДДС

Ако след извършената регистрация на фирми има нужда да се регистрирате и по ЗДДС, можете да разчитате на нашия екип, който ще извърши и тази услуга за Вас.

Разгледайте още счетоводни услуги!

Консултации при регистрация на фирми

Регистрация на фирми в Търговския регистър

Регистрация на фирми по ЗДДС