Skip to main content Skip to search

Административни услуги

Административни услуги от счетоводна къща Ес Джи Акаунтинг Сървисис

Административни услуги

Нашият екип се грижи за всички административни ангажименти. Подготовка на документи, договори, декларации, справки и други скучни неща като представителството пред държавните и банкови институции.

Да получавате качествени счетоводни услуги за бизнеса си е задължително, но не и достатъчно условие за правилното му и безпроблемно функциониране и представяне пред държавните институции. Нашите наблюдения показват, че собствениците на малък, среден и голям бизнес изпитват остра нужда от административни услуги, свързани с различни ангажименти пред държавата и други институции.

Административни услуги 1

Административни услуги

Нашите административни услуги се състоят предимно в подготвяне на различни документи като договори с клиенти и партньори, разнообразни справки и декларации към държавни институции и банки. В Ес Джи Акаунтинг Сървисис можем да Ви предложим пълни административни услуги, за да не се налага да мислите за нищо друго, освен за това кога ще имате свободно време да подпишете купищата хартия, която сме подготвили за Вас в съответствие с всички изисквания.

Ето какви са пълните административни услуги, които можем да ви предложим.

Административни услуги, свързани с вземане и доставяне на документи от и до офиса Ви

В Ес Джи Акаунтинг Сървисис разполагаме със собствен куриер, който взема или доставя всякакви документи от и до Вашия офис. Макар да не е свързано със същинските административни услуги, това удобство ще Ви спести много време и със сигурност ще го оцените.

Административни услуги, свързани с подготовка на договори

Взаимоотношенията на бизнеса Ви са официални, само когато са подкрепени с договори. Затова изготвянето на договори е една от най-използваните ни административни услуги. Ще имате нужда от тях, когато встъпвате в договорни отношения с всякакви контрагенти: работници и служители, клиенти, партньори, доставчици, консигнатори, дистрибутори, банки, подизпълнители, наемодатели и наематели и т.н.

Административни услуги за подготовка на документи

Ако изпитвате затруднения при попълването на различни бланки и формуляри, например за кредити, лизинги и др., можем да извършим такива административни услуги за Вас.

Административни услуги за представляване пред държавни институции

Тези административни услуги гарантират, че няма да Ви се налага да обикаляте по държавни институции по каквито и да е въпроси. Ние можем да Ви представляваме и да защитим успешно интересите Ви на всяко едно място – Националната агенция по приходите НАП, Националния осигурителен институт НОИ, Инспекцията по труда ИТ, Българската народна банка БНБ и др.

Административни услуги, свързани с представителство пред банкови институции

Административни услуги 2

Административни услуги – Банкови институции

Контактите с банкови институции често са сложни или досадни дейности, за които няма нужда да мислите повече. В нашите административни услуги влиза и представителство пред банки, когато имате нужда от откриване или закриване на сметки, извършване на платежни операции, създаване и предоставяне на документи за лизинги, кредити.

Административни услуги, свързани с фактуриране

Издаването на фактури може да престане да бъде Ваш ангажимент, ако се възползвате от нашите административни услуги. Ние можем да съдействаме при фактуриране на Вашите стоки и услуги, както и при изпращането на фактурите на Вашите клиенти и контрагенти.

Административни услуги, свързани с онлайн банкиране

Онлайн банкирането не е сложно, но често се оказва времеемко занимание, от което все пак фирмите имат нужда. В нашите административни услуги влиза и пълно управление на онлайн банкирането, подготовка на платежни нареждания и изпращане на преводи по Ваша заявка.

Можете да сте сигурни, че специалистите в Ес Джи Акаунтинг Сървисис са наясно с всички актуални законови изисквания, за да могат да предложат качествени и адекватни административни услуги за Вашия бизнес.

Разгледайте още счетоводни услуги!

Административни услуги, свързани с вземане и доставяне на документи от и до офиса Ви

Административни услуги, свързани с подготовка на договори

Административни услуги за подготовка на документи

Административни услуги за представляване пред държавни институции

Административни услуги, свързани с представителство пред банкови институции

Административни услуги, свързани с фактуриране

Административни услуги, свързани с онлайн банкиране