Rate this post
Когато решите да избирате счетоводна кантора (София), която да обслужва бизнеса Ви, добре е да имате предвид няколко прости правила, които ще ви помогнат да вземете правилно решение и да не съжалявате за него.

Когато решите да избирате счетоводна кантора (София), която да обслужва бизнеса Ви, добре е да имате предвид няколко прости правила, които ще ви помогнат да вземете правилно решение и да не съжалявате за него.

 Счетоводна кантора (София) – абонаментна такса

Счетоводна кантора София 1

Счетоводна кантора София

Вероятно мислите, че месечната такса за обслужване трябва да играе най-важната роля в избора на  счетоводна кантора (София). Това обаче далеч не е така.

От една страна, размерът на таксата ще зависи до голяма степен от големината на Вашия бизнес и от услугите, които искате да извършва Вашата счетоводна кантора (София) за Вас. От друга, няма гаранция, че ниското заплащане ще Ви донесе качествени резултати. Както знаете, счетоводното обслужване е изключително важно за Вашия бизнес. Ако е добро, то може да Ви спести пари. Ако не е, може да Ви докара извънредни разходи и доста големи загуби заради глоби, неправилни калкулации и т.н. И не е трудно да се досетите, че качествените услуги на счетоводна кантора (София) идват с по-високи цени.

Но това не означава, че е задължително да наемете най-скъпата счетоводна кантора (София). По-разумно е да заложите на добро съотношение между качествени услуги и абонаментна такса.

Счетоводна кантора (София) – услуги

При избора на счетоводна кантора (София) е добре предварително да знаете от какви точно услуги ще имате нужда – дали само от осчетоводяване, или и от ТРЗ, онлайн банкиране, изготвяне на договори и фактури, представителство пред държавни и банкови институции и т.н. След това проверете дали конкретната счетоводна кантора (София) предлага всичко това.

Счетоводна кантора (София) – специалисти

Счетоводна кантора София 2

Счетоводна кантора София – SG Accounting Services

Когато избирате своята счетоводна кантора (София), разпитайте какви специалисти има в нея. Обикновено в една счетоводна кантора (София) се работи в екип, като отделните дейности се извършват от отделни служители. В такава счетоводна къща (София) можете да разчитате на тесни специалисти, които би следвало да познават материята си много по-задълбочено и да вършат работата си по-добре.

Проверете също така дали конкретната счетоводна кантора (София) работи с фирми със сходна на Вашата дейност и големина. Така ще сте сигурни, че няма да изпитат затруднения при воденето на Вашето счетоводство дори тогава, когато бизнесът ви се разрасне.

Счетоводна кантора (София) – консултации

Проверете дали съответната счетоводна кантора (София) предлага специализирани консултации. Така можете да получите адекватен и навременен съвет по всякакви свързани с бизнеса Ви въпроси, за да можете да го развивате още по-успешно и безпроблемно.

Счетоводна кантора (София) – комуникация

Добре е предварително да знаете по какъв начин може да комуникирате със съответната счетоводна кантора (София) и дали този начин отговаря на Вашите нужди и изисквания. Някои кантори изискват комуникацията да се води задължително по имейл, но писането на имейли може да е дразнещо и времеемко за Вас, а чакането на отговор да не е по вкуса Ви. Така че попитайте предварително за възможностите за разговори по телефона, лични срещи в офиса на съответната счетоводна кантора (София) или във Вашия офис.

Счетоводна кантора (София) – допълнителни удобства

В Ес Джи Акаунтинг Сървисис предлагаме всичко, от което може да имате нужда, плюс още няколко допълнителни удобства:

  • Собствен куриер, който може да дойде до Вашия офис, за да вземе или донесе документи.
  • Регистрация на фирми.
  • Одити.
  • Юридически услуги.

Разгледайте също така счетоводна къща София.

Счетоводна кантора (София) – абонаментна такса

Счетоводна кантора (София) – услуги

Счетоводна кантора (София) – специалисти

Счетоводна кантора (София) – консултации

Счетоводна кантора (София) – допълнителни удобства