Rate this post
Пред голяма част от собствениците на фирми стои въпросът дали да използват услугите на счетоводна кантора, или да наемат собствен счетоводител на заплата. Ето няколко предимства, които услугите на счетоводна кантора биха предоставили на Вашия бизнес.

Пред голяма част от собствениците на фирми стои въпросът дали да използват услугите на счетоводна кантора, или да наемат собствен счетоводител на заплата. Ето няколко предимства, които услугите на счетоводна кантора биха предоставили на Вашия бизнес.

Счетоводна кантора – по-малко заплащане

Счетоводна канотра 1

Счетоводна канотра

Ако бизнесът Ви е малък и не можете да осигурите пълен 8-часов работен ден за един счетоводител, няма място за колебания – да се възползвате от услугите на счетоводна кантора е значително по-изгоден избор за Вас. Една заплата на 8 или на 4-часов работен ден заедно с осигуровките, болничните и отпуските често е значително по-голям разход от сумата, която една счетоводна кантора ще поиска за услугите си. Освен всичко останало, добре е всеки счетоводител да преминава през периодични обучения в новостите, които също биха натоварили бюджета Ви.

От друга страна, ако бизнесът Ви е твърде голям, може да има работа за повече от един счетоводител. Да осигурите още няколко работни места също може да се окаже по-скъпо, отколкото да се обърнете към счетоводна кантора, която може да разпредели работата по Вашата фирма между собствените си служители.

Счетоводна кантора – липса на работно място

Когато плащате на счетоводна кантора, няма нужда да се грижите да осигурите работно място за счетоводител като Ваш служител. Това означава, че ще спестите разходи за офис/пространство, мебели, компютър, лицензиран софтуер, канцеларски материали, място за архивиране на документите и т.н.

Счетоводна кантора – повече специалисти

Счетоводна канотра 2

Счетоводна канотра – Специалисти

Ако имате счетоводител на заплата, използвате само неговата компетенция. От друга страна, в една счетоводна кантора работи екип от специалисти, които са изцяло на Ваше разположение. Възможно е един да се грижи за ТРЗ, друг – за същинското счетоводство, трети – за договорите и фактурирането, за отношенията Ви с банките и какво ли още не. И всеки един служител ще бъде перфектен специалист в своята област, тъй като няма да се налага да разпилява времето и компетенцията си в различни области.

Дори в случаите, когато цялото Ви обслужване е поето от един служител на конкретната счетоводна кантора, той работи в екип с останалите специалисти, които биха му помогнали при труден казус. Факт е, че няколко глави мислят по-добре от една.

От друга страна, ако самите Вие имате нужда от консултация по определен казус, ще можете да използвате съветите на различните тесни специалисти в дадената счетоводна кантора. Това несъмнено ще е плюс за вас.

Счетоводна кантора – по-кратки срокове

Ако за различните дейности по счетоводното Ви обслужване се грижат различни специалисти в дадената счетоводна кантора, то може да разчитате, че работата ще бъде свършена в по-кратки срокове, отколкото ако наемете собствен служител, който трябва да свърши всичко сам.

Счетоводна кантора – същата отговорност

И Вашият собствен счетоводител, и служителите на счетоводна кантора носят една и съща отговорност към правилното водене на счетоводството Ви. Можете да ги държите отговорни за всяка грешка, пропуск или бездействие.

И накрая…

Обмислете добре всички плюсове и минуси и преценете сами дали услугите на счетоводна кантора са най-доброто решение за Вашия бизнес. Нашата счетоводна къща (София) е на Ваше разположение винаги, когато имате нужда от качествено счетоводно обслужване, одит или консултация по всякакви фирмени въпроси.

Разгледайте също така счетоводна къща София.

Счетоводна кантора – по-малко заплащане

Счетоводна кантора – липса на работно място

Счетоводна кантора – повече специалисти

Счетоводна кантора – по-кратки срокове

Счетоводна кантора – същата отговорнос